Vår verksamhet

ETT FAMILJEFÖRETAG

inom äggproduktion, växtodling, skog, vindkraft, solel, biogas och spannmålshandel.Frigående ägg ute, kallas det produktionssystemet vi har. Det innebär att hönorna rör sig fritt och har fri tillgång till vatten och mat samt utevistelse. Äggen som kommer ifrån oss har ett unikt nummer. 1 står för frigående, SE står för Sverige och xxx är ett unikt nummer för hönshuset. Växtodling

Spannmålet som produceras på gården används som foder till hönorna. Gödseln ifrån hönorna används till växtodlingen.


Sådd med sektionsavstängning och möjlighet till varierad utsädesmängd

Gödningsspridning med Yara N-sensor, rätt mängd kväve på rätt plats


Vindkraft

Det går åt en del energi för att driva fläktar mm i hönshuset och därför har vi valt att producera el i vindkraft. Verken är placerade på dalboslätten, där det blåser bra!Solpaneler

Hönshusets stora tak har ligger i söderläge och borde fungera bra som ställning för solpaneler, vi testar detta och har äntligen fått allt ikopplat för att kunna använda produktionen till fläktar mm som drar som mest när det är varm och solen skiner. Vi hoppas att detta inte bara känns rätt i magen utan också bär sig ekonomiskt. I vårt mål att ta fram klimatsmarta vitaminpiller - Ägg från landarkullen!


Spannmålshandel

På hösten köps spannmål in direkt ifrån fältet, levereras, vägs in och lagras i salmonellagodkända silos för att sedan bli till hönsfoder. Detta minskar transporterna och blir en win-win för alla. Främst vete är aktuellt. Inför höstbruket 2017 utökades denna verksamheten med 1000ton lagring/torkningBiogas

Gödsel ifrån hönorna används naturligvis som näring på åkrarna, men innan dess kan en rötningsprocess skapa fordonsbränsle. Läs mer om processen på www.vhbiogas.se


Vill du hjälp med entreprenadkörning