Sälj ägg i din förening eller klass - tjäna pengar till verksamheten

Ta upp beställningar

…hos släktingar, grannar och på arbetsplatser genom att visa upp den digitala affischen alternativt skriv ut QR koden och dela din unika webshop.

Beställ ägg och dela ut

Sammanställ er försäljning, beställ, betala och hämta. 

Behåll vinsten direkt

Dela ut äggen och ta betalt. 

Kom igång direkt genom att utse en administratör i föreningen som fyller i detta formulär
Besök sedan lagkassan.online för att logga in som administratör

Vi på har haft en fantastisk upplevelse med att sälja ägg som en del av vår intäktsstrategi. Vår klubb har alltid strävat efter att hitta kreativa och hållbara sätt att finansiera våra verksamheter och stödja våra medlemmar, och äggförsäljningen har verkligen visat sig vara ett framgångsrikt initiativ

Det mest imponerande med denna tjänst är dess förmåga att generera intäkter för vår klubb. Genom att sälja ägg till våra medlemmar och lokala samhälle har vi kunnat ackumulera medel som direkt stöder våra projekt, evenemang och utbildningsinitiativ


Vår medlemmar har också reagerat mycket positivt på äggförsäljningen. De uppskattar möjligheten att stödja klubben genom att köpa produkter de redan behöver och använder dagligen. Det har skapat en känsla av gemenskap och samhörighet inom vår förening, vilket har förstärkt våra band och ökat engagemanget från våra medlemma