Ombyggnation packeri

21.08.2023

Vi bygger om och till vårt packeri för att få en mer effektiv och skonsam hantering av äggen. En ny packmaskin som möjliggör olika förpackningar samt en pallstaplare som avlastar personal från lyft. Kylrummet är flyttat och tillbyggt för att få plats med packeriutrustningen samt det ökade antalet ägg som kommer att produceras. Packeriet byggs om med stöd från EU.