Jordbruksmark sökes

01.09.2021

Jordbruksmarken som vi odlar används i huvudsak till att producera foder till hönorna. 

Del av jordbruksmarken kommer bli hage för hönorna att vistas på

I och med att vi håller på att bygga om anläggningen till att våra hönor ska få vistas utomhus också så kommer ca 15 ha att omvandlas till hage istället för mark för foderproduktion.

Hönsskiten luktar lite, men är bra näring för jorden!

När vi spridit ut hönsskiten på åkrarna luktar det några dagar, vi brukar ner näringen direkt efter spridning då lukten avtar samt att det blir riktigt bra näring för jorden lång tid framöver. 

Mark köpes eller arrenderas gärna